Disclaimer

fullhouse05457

FOUR (Kamer van Koophandel 78518067), hierna te noemen FOUR, verleent je hierbij toegang tot www.four-marketing.nl en nodigt je uit kennis te nemen van ons aanbod. FOUR behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen.

De informatie op www.four-marketing.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van FOUR

Beperkte aansprakelijkheid

De op www.four-marketing.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van FOUR.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende materialen liggen bij FOUR en haar gebruikers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van FOUR, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van www.four-marketing.nl op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.